<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 28,01CZK/л
 ДИЗ: 26,00CZK/л
 ГАЗ: 12,20CZK/л 
2  A95: 28,02CZK/л
 ДИЗ: 26,03CZK/л
 ГАЗ: 12,19CZK/л 
3  A95: 28,02CZK/л
 ДИЗ: 26,03CZK/л
 ГАЗ: 12,19CZK/л 
4  A95: 28,06CZK/л
 ДИЗ: 26,10CZK/л
 ГАЗ: 12,18CZK/л 
5  A95: 28,11CZK/л
 ДИЗ: 26,15CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
6  A95: 28,14CZK/л
 ДИЗ: 26,19CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
7  A95: 28,16CZK/л
 ДИЗ: 26,21CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
8  A95: 28,16CZK/л
 ДИЗ: 26,22CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
9  A95: 28,16CZK/л
 ДИЗ: 26,23CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
10  A95: 28,18CZK/л
 ДИЗ: 26,26CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
11  A95: 28,33CZK/л
 ДИЗ: 26,34CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
12  A95: 28,34CZK/л
 ДИЗ: 26,47CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
13  A95: 28,37CZK/л
 ДИЗ: 26,47CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
14  A95: 28,37CZK/л
 ДИЗ: 26,49CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
15  A95: 28,37CZK/л
 ДИЗ: 26,48CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
16  A95: 28,38CZK/л
 ДИЗ: 26,49CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
17  A95: 28,36CZK/л
 ДИЗ: 26,50CZK/л
 ГАЗ: 12,16CZK/л 
18  A95: 28,42CZK/л
 ДИЗ: 26,49CZK/л
 ГАЗ: 12,24CZK/л 
19  A95: 28,44CZK/л
 ДИЗ: 26,57CZK/л
 ГАЗ: 12,23CZK/л 
20  A95: 28,46CZK/л
 ДИЗ: 26,58CZK/л
 ГАЗ: 12,23CZK/л 
21  A95: 28,46CZK/л
 ДИЗ: 26,59CZK/л
 ГАЗ: 12,22CZK/л 
22  A95: 28,48CZK/л
 ДИЗ: 26,61CZK/л
 ГАЗ: 12,24CZK/л 
23  A95: 28,48CZK/л
 ДИЗ: 26,61CZK/л
 ГАЗ: 12,24CZK/л 
24  A95: 28,49CZK/л
 ДИЗ: 26,63CZK/л
 ГАЗ: 12,24CZK/л 
25  A95: 28,52CZK/л
 ДИЗ: 26,68CZK/л
 ГАЗ: 12,23CZK/л 
26  A95: 28,54CZK/л
 ДИЗ: 26,77CZK/л
 ГАЗ: 12,25CZK/л 
27  A95: 28,55CZK/л
 ДИЗ: 26,85CZK/л
 ГАЗ: 12,25CZK/л 
28  A95: 28,58CZK/л
 ДИЗ: 26,91CZK/л
 ГАЗ: 12,24CZK/л 
29  A95: 28,60CZK/л
 ДИЗ: 26,93CZK/л
 ГАЗ: 12,23CZK/л 
30  A95: 28,60CZK/л
 ДИЗ: 26,93CZK/л
 ГАЗ: 12,23CZK/л 
31  A95: 28,61CZK/л
 ДИЗ: 26,97CZK/л
 ГАЗ: 12,22CZK/л