<< Септември 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
   
1  A95: 29,44CZK/л
 ДИЗ: 27,16CZK/л
 ГАЗ: 12,12CZK/л 
2  A95: 29,46CZK/л
 ДИЗ: 27,27CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
3  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,28CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
4  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,28CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
5  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,28CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
6  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,29CZK/л
 ГАЗ: 12,14CZK/л 
7  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,30CZK/л
 ГАЗ: 12,14CZK/л 
8  A95: 29,47CZK/л
 ДИЗ: 27,29CZK/л
 ГАЗ: 12,14CZK/л 
9  A95: 29,49CZK/л
 ДИЗ: 27,33CZK/л
 ГАЗ: 12,15CZK/л 
10  A95: 29,35CZK/л
 ДИЗ: 27,39CZK/л
 ГАЗ: 12,15CZK/л 
11  A95: 29,33CZK/л
 ДИЗ: 27,39CZK/л
 ГАЗ: 12,15CZK/л 
12  A95: 29,33CZK/л
 ДИЗ: 27,39CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
13  A95: 29,33CZK/л
 ДИЗ: 27,41CZK/л
 ГАЗ: 12,13CZK/л 
14  A95: 29,38CZK/л
 ДИЗ: 27,44CZK/л
 ГАЗ: 12,12CZK/л 
15  A95: 29,37CZK/л
 ДИЗ: 27,47CZK/л
 ГАЗ: 12,14CZK/л 
16  A95: 29,40CZK/л
 ДИЗ: 27,62CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
17  A95: 29,42CZK/л
 ДИЗ: 27,64CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
18  A95: 29,40CZK/л
 ДИЗ: 27,69CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
19  A95: 29,41CZK/л
 ДИЗ: 27,70CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
20  A95: 29,43CZK/л
 ДИЗ: 27,70CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
21  A95: 29,42CZK/л
 ДИЗ: 27,70CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
22  A95: 29,43CZK/л
 ДИЗ: 27,72CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
23  A95: 29,43CZK/л
 ДИЗ: 27,72CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
24  A95: 29,44CZK/л
 ДИЗ: 27,72CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
25  A95: 29,46CZK/л
 ДИЗ: 27,72CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
26  A95: 29,46CZK/л
 ДИЗ: 27,73CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
27  A95: 29,44CZK/л
 ДИЗ: 27,73CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
28  A95: 29,43CZK/л
 ДИЗ: 27,74CZK/л
 ГАЗ: 12,09CZK/л 
29  A95: 29,44CZK/л
 ДИЗ: 27,74CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л 
30  A95: 29,51CZK/л
 ДИЗ: 27,71CZK/л
 ГАЗ: 12,11CZK/л