<< Август 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 30,27CZK/л
 ДИЗ: 28,40CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
2  A95: 30,25CZK/л
 ДИЗ: 28,43CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
3  A95: 30,22CZK/л
 ДИЗ: 28,40CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
4  A95: 30,22CZK/л
 ДИЗ: 28,40CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
5  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,41CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
6  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,42CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
7  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,42CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
8  A95: 30,30CZK/л
 ДИЗ: 28,53CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
9  A95: 30,26CZK/л
 ДИЗ: 28,49CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
10  A95: 30,27CZK/л
 ДИЗ: 28,49CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
11  A95: 30,27CZK/л
 ДИЗ: 28,51CZK/л
 ГАЗ: 13,02CZK/л 
12  A95: 30,27CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,02CZK/л 
13  A95: 30,25CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,02CZK/л 
14  A95: 30,25CZK/л
 ДИЗ: 28,51CZK/л
 ГАЗ: 13,02CZK/л 
15  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,51CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
16  A95: 30,25CZK/л
 ДИЗ: 28,53CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
17  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
18  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
19  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,55CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
20  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,55CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
21  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,55CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
22  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,55CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
23  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,55CZK/л
 ГАЗ: 13,03CZK/л 
24  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,56CZK/л
 ГАЗ: 13,06CZK/л 
25  A95: 30,23CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,06CZK/л 
26  A95: 30,21CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,06CZK/л 
27  A95: 30,21CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,04CZK/л 
28  A95: 30,21CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,04CZK/л 
29  A95: 30,28CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,04CZK/л 
30  A95: 30,28CZK/л
 ДИЗ: 28,51CZK/л
 ГАЗ: 13,04CZK/л 
31  A95: 30,24CZK/л
 ДИЗ: 28,52CZK/л
 ГАЗ: 13,04CZK/л