<< Октомври 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 30,79CZK/л
 ДИЗ: 29,02CZK/л
 ГАЗ: 13,22CZK/л 
2  A95: 30,77CZK/л
 ДИЗ: 29,04CZK/л
 ГАЗ: 13,21CZK/л 
3  A95: 30,77CZK/л
 ДИЗ: 29,06CZK/л
 ГАЗ: 13,22CZK/л 
4  A95: 30,78CZK/л
 ДИЗ: 29,08CZK/л
 ГАЗ: 13,23CZK/л 
5  A95: 30,77CZK/л
 ДИЗ: 29,07CZK/л
 ГАЗ: 13,23CZK/л 
6  A95: 30,77CZK/л
 ДИЗ: 29,09CZK/л
 ГАЗ: 13,23CZK/л 
7  A95: 30,78CZK/л
 ДИЗ: 29,10CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
8  A95: 30,78CZK/л
 ДИЗ: 29,12CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
9  A95: 30,79CZK/л
 ДИЗ: 29,14CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
10  A95: 30,78CZK/л
 ДИЗ: 29,14CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
11  A95: 30,79CZK/л
 ДИЗ: 29,15CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
12  A95: 30,79CZK/л
 ДИЗ: 29,17CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
13  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
14  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
15  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
16  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
17  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,21CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
18  A95: 30,82CZK/л
 ДИЗ: 29,22CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
19  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,26CZK/л 
20  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,21CZK/л
 ГАЗ: 13,26CZK/л 
21  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
22  A95: 30,81CZK/л
 ДИЗ: 29,19CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
23  A95: 30,82CZK/л
 ДИЗ: 29,20CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
24  A95: 30,82CZK/л
 ДИЗ: 29,21CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
25  A95: 30,83CZK/л
 ДИЗ: 29,22CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
26  A95: 30,82CZK/л
 ДИЗ: 29,23CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
27  A95: 30,82CZK/л
 ДИЗ: 29,24CZK/л
 ГАЗ: 13,24CZK/л 
28  A95: 30,83CZK/л
 ДИЗ: 29,24CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
29  A95: 30,83CZK/л
 ДИЗ: 29,24CZK/л
 ГАЗ: 13,25CZK/л 
30  A95: 30,83CZK/л
 ДИЗ: 29,24CZK/л
 ГАЗ: 13,26CZK/л 
31  A95: 30,83CZK/л
 ДИЗ: 29,25CZK/л
 ГАЗ: 13,26CZK/л