<< Декември 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 31,16CZK/л
 ДИЗ: 29,75CZK/л
 ГАЗ: 13,31CZK/л 
2  A95: 31,16CZK/л
 ДИЗ: 29,74CZK/л
 ГАЗ: 13,28CZK/л 
3  A95: 31,18CZK/л
 ДИЗ: 29,70CZK/л
 ГАЗ: 13,28CZK/л 
4  A95: 31,18CZK/л
 ДИЗ: 29,70CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
5  A95: 31,18CZK/л
 ДИЗ: 29,71CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
6  A95: 31,16CZK/л
 ДИЗ: 29,69CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
7  A95: 31,16CZK/л
 ДИЗ: 29,65CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
8  A95: 31,14CZK/л
 ДИЗ: 29,64CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
9  A95: 31,14CZK/л
 ДИЗ: 29,64CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
10  A95: 31,15CZK/л
 ДИЗ: 29,64CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
11  A95: 31,17CZK/л
 ДИЗ: 29,64CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
12  A95: 31,18CZK/л
 ДИЗ: 29,65CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
13  A95: 31,21CZK/л
 ДИЗ: 29,65CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
14  A95: 31,19CZK/л
 ДИЗ: 29,63CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
15  A95: 31,19CZK/л
 ДИЗ: 29,61CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
16  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
17  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
18  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
19  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
20  A95: 31,23CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
21  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
22  A95: 31,23CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,34CZK/л 
23  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
24  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
25  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
26  A95: 31,22CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
27  A95: 31,21CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
28  A95: 31,20CZK/л
 ДИЗ: 29,58CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
29  A95: 31,21CZK/л
 ДИЗ: 29,59CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
30  A95: 31,20CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л 
31  A95: 31,20CZK/л
 ДИЗ: 29,57CZK/л
 ГАЗ: 13,35CZK/л