<< Август 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 33,59CZK/л
 ДИЗ: 32,04CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
2  A95: 33,59CZK/л
 ДИЗ: 32,11CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
3  A95: 33,61CZK/л
 ДИЗ: 32,15CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
4  A95: 33,61CZK/л
 ДИЗ: 32,15CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
5  A95: 33,63CZK/л
 ДИЗ: 32,17CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
6  A95: 33,64CZK/л
 ДИЗ: 32,16CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
7  A95: 33,63CZK/л
 ДИЗ: 32,16CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
8  A95: 33,63CZK/л
 ДИЗ: 32,15CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
9  A95: 33,66CZK/л
 ДИЗ: 32,12CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
10  A95: 33,69CZK/л
 ДИЗ: 32,12CZK/л
 ГАЗ: 13,97CZK/л 
11  A95: 33,70CZK/л
 ДИЗ: 32,10CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
12  A95: 33,70CZK/л
 ДИЗ: 32,09CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
13  A95: 33,71CZK/л
 ДИЗ: 32,09CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
14  A95: 33,70CZK/л
 ДИЗ: 32,10CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
15  A95: 33,72CZK/л
 ДИЗ: 32,12CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
16  A95: 33,72CZK/л
 ДИЗ: 32,12CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
17  A95: 33,71CZK/л
 ДИЗ: 32,16CZK/л
 ГАЗ: 13,98CZK/л 
18  A95: 33,72CZK/л
 ДИЗ: 32,14CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
19  A95: 33,71CZK/л
 ДИЗ: 32,14CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
20  A95: 33,71CZK/л
 ДИЗ: 32,14CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
21  A95: 33,72CZK/л
 ДИЗ: 32,13CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
22  A95: 33,75CZK/л
 ДИЗ: 32,15CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
23  A95: 33,75CZK/л
 ДИЗ: 32,18CZK/л
 ГАЗ: 14,00CZK/л 
24  A95: 33,74CZK/л
 ДИЗ: 32,20CZK/л
 ГАЗ: 14,00CZK/л 
25  A95: 33,75CZK/л
 ДИЗ: 32,20CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
26  A95: 33,76CZK/л
 ДИЗ: 32,20CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
27  A95: 33,77CZK/л
 ДИЗ: 32,20CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
28  A95: 33,78CZK/л
 ДИЗ: 32,22CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
29  A95: 33,78CZK/л
 ДИЗ: 32,23CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
30  A95: 33,78CZK/л
 ДИЗ: 32,24CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
31  A95: 33,79CZK/л
 ДИЗ: 32,26CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л