<< Май 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 33,35CZK/л
 ДИЗ: 31,97CZK/л
 ГАЗ: 14,58CZK/л 
2  A95: 33,41CZK/л
 ДИЗ: 32,03CZK/л
 ГАЗ: 14,58CZK/л 
3  A95: 33,44CZK/л
 ДИЗ: 32,17CZK/л
 ГАЗ: 14,58CZK/л 
4  A95: 33,46CZK/л
 ДИЗ: 32,19CZK/л
 ГАЗ: 14,56CZK/л 
5  A95: 33,46CZK/л
 ДИЗ: 32,19CZK/л
 ГАЗ: 14,56CZK/л 
6  A95: 33,47CZK/л
 ДИЗ: 32,20CZK/л
 ГАЗ: 14,55CZK/л 
7  A95: 33,48CZK/л
 ДИЗ: 32,21CZK/л
 ГАЗ: 14,55CZK/л 
8  A95: 33,55CZK/л
 ДИЗ: 32,31CZK/л
 ГАЗ: 14,56CZK/л 
9  A95: 33,59CZK/л
 ДИЗ: 32,28CZK/л
 ГАЗ: 14,55CZK/л 
10  A95: 33,61CZK/л
 ДИЗ: 32,29CZK/л
 ГАЗ: 14,55CZK/л 
11  A95: 33,65CZK/л
 ДИЗ: 32,31CZK/л
 ГАЗ: 14,59CZK/л 
12  A95: 33,68CZK/л
 ДИЗ: 32,32CZK/л
 ГАЗ: 14,59CZK/л 
13  A95: 33,72CZK/л
 ДИЗ: 32,35CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
14  A95: 33,73CZK/л
 ДИЗ: 32,36CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
15  A95: 33,75CZK/л
 ДИЗ: 32,37CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
16  A95: 33,80CZK/л
 ДИЗ: 32,40CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
17  A95: 33,82CZK/л
 ДИЗ: 32,39CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
18  A95: 33,83CZK/л
 ДИЗ: 32,40CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
19  A95: 33,85CZK/л
 ДИЗ: 32,39CZK/л
 ГАЗ: 15,30CZK/л 
20  A95: 33,86CZK/л
 ДИЗ: 32,40CZK/л
 ГАЗ: 15,46CZK/л 
21  A95: 33,87CZK/л
 ДИЗ: 32,41CZK/л
 ГАЗ: 15,46CZK/л 
22  A95: 33,89CZK/л
 ДИЗ: 32,42CZK/л
 ГАЗ: 15,46CZK/л 
23  A95: 33,89CZK/л
 ДИЗ: 32,44CZK/л
 ГАЗ: 15,46CZK/л 
24  A95: 33,93CZK/л
 ДИЗ: 32,49CZK/л
 ГАЗ: 15,46CZK/л 
25  A95: 33,96CZK/л
 ДИЗ: 32,55CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
26  A95: 33,98CZK/л
 ДИЗ: 32,56CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
27  A95: 34,01CZK/л
 ДИЗ: 32,57CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
28  A95: 34,05CZK/л
 ДИЗ: 32,59CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
29  A95: 34,06CZK/л
 ДИЗ: 32,59CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
30  A95: 34,12CZK/л
 ДИЗ: 32,59CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л 
31  A95: 34,18CZK/л
 ДИЗ: 32,56CZK/л
 ГАЗ: 15,47CZK/л