Класация по области за 18 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Zlín

-67,45¢

-38,98¢

0,00¢

-106,434

2 +1

Hradec Králové

-39,70¢

-28,13¢

-37,66¢

-105,480

3 -2

Liberec

-64,28¢

-20,48¢

-20,50¢

-105,252

4 =

South Bohemia

-38,20¢

-20,64¢

-22,46¢

-81,291

5 =

Moravia-Silesia

-25,22¢

-38,69¢

0,11¢

-63,799

6 =

Plzeň

14,36¢

18,52¢

-86,15¢

-53,269

7 +1

Vysočina

-5,00¢

-0,80¢

-2,85¢

-8,654

8 -1

Ústí nad Labem

-23,36¢

-12,29¢

27,73¢

-7,920

9 =

Karlovy Vary

-11,39¢

-6,13¢

16,60¢

-0,916

10 =

South Moravia

11,92¢

1,69¢

-7,45¢

6,155

11 =
Pardubice
4,36¢
-32,57¢
40,33¢
12,124
12 =
Central Bohemia
4,72¢
19,40¢
-3,04¢
21,079
13 =
Olomouc
29,64¢
-0,28¢
42,60¢
71,963
14 =
Prague
87,94¢
51,52¢
9,54¢
149,003

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.