Класация по области за 19 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Plzeň

-7,37¢

4,00¢

-140,48¢

-143,850

2 =

South Bohemia

-50,79¢

-39,26¢

-44,31¢

-134,358

3 =

Hradec Králové

-43,40¢

-35,40¢

-47,43¢

-126,233

4 =

Liberec

-48,86¢

-27,33¢

-39,67¢

-115,863

5 =

Zlín

-70,86¢

-20,30¢

0,00¢

-91,166

6 =

Moravia-Silesia

-18,73¢

-23,41¢

-0,67¢

-42,815

7 =

Karlovy Vary

-10,98¢

-18,32¢

4,40¢

-24,904

8 =

Ústí nad Labem

-32,44¢

-18,55¢

46,27¢

-4,716

9 =

Vysočina

-9,72¢

7,21¢

6,23¢

3,722

10 =

Pardubice

-7,58¢

-16,59¢

38,25¢

14,081

11 =
South Moravia
23,58¢
16,49¢
-21,00¢
19,068
12 =
Central Bohemia
7,29¢
11,88¢
1,33¢
20,503
13 =
Olomouc
28,40¢
2,43¢
64,00¢
94,826
14 =
Prague
97,89¢
59,28¢
27,77¢
184,941

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.