Класация по области за 23 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-57,02¢

-40,70¢

-47,43¢

-145,153

2 =

Plzeň

-2,89¢

2,73¢

-140,48¢

-140,645

3 =

Liberec

-57,45¢

-39,21¢

-39,67¢

-136,329

4 =

South Bohemia

-57,39¢

-36,69¢

-40,03¢

-134,112

5 =

Zlín

-56,47¢

-11,37¢

0,00¢

-67,845

6 =

Moravia-Silesia

-28,65¢

-22,13¢

-0,22¢

-50,999

7 =

Karlovy Vary

-15,55¢

-14,15¢

5,20¢

-24,493

8 =

Ústí nad Labem

-27,04¢

-19,73¢

47,33¢

0,565

9 =

Pardubice

-15,22¢

-20,43¢

39,25¢

3,606

10 =

Vysočina

-7,44¢

13,41¢

6,54¢

12,515

11 =
South Moravia
24,23¢
9,59¢
-20,64¢
13,185
12 =
Central Bohemia
9,91¢
12,27¢
1,50¢
23,681
13 =
Olomouc
43,15¢
11,30¢
64,80¢
119,250
14 =
Prague
107,08¢
52,86¢
27,77¢
187,715

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.