Класация по области за 18 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Liberec

-61,63¢

-54,19¢

-53,00¢

-168,821

2 +1

Hradec Králové

-55,94¢

-30,47¢

-65,21¢

-151,620

3 -1

Plzeň

-1,92¢

12,43¢

-160,48¢

-149,978

4 =

South Bohemia

-55,41¢

-30,89¢

-34,31¢

-120,608

5 =

Zlín

-53,10¢

-24,46¢

0,00¢

-77,563

6 =

Moravia-Silesia

-35,08¢

-19,85¢

-2,89¢

-57,818

7 =

Karlovy Vary

-24,98¢

-13,48¢

16,40¢

-22,064

8 +1

Vysočina

-15,00¢

3,89¢

0,08¢

-11,032

9 -1

South Moravia

20,19¢

9,75¢

-26,45¢

3,493

10 +1

Central Bohemia

3,06¢

10,55¢

-3,25¢

10,366

11 +1
Ústí nad Labem
-23,02¢
-16,34¢
63,60¢
24,239
12 -2
Pardubice
-6,57¢
-16,91¢
48,25¢
24,772
13 =
Olomouc
34,98¢
7,98¢
91,00¢
133,965
14 =
Prague
120,78¢
51,48¢
29,31¢
201,569

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.