Класация по области за 6 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-72,26¢

-60,18¢

-61,43¢

-193,878

2 =

Plzeň

-16,68¢

28,97¢

-164,48¢

-152,192

3 =

Liberec

-47,84¢

-15,89¢

-53,50¢

-117,232

4 +1

Zlín

-70,06¢

-41,45¢

0,00¢

-111,506

5 -1

South Bohemia

-41,73¢

-33,34¢

-36,03¢

-111,096

6 =

Moravia-Silesia

-38,04¢

-54,72¢

-2,67¢

-95,427

7 =

Karlovy Vary

-42,17¢

-20,48¢

14,80¢

-47,849

8 =

Pardubice

-26,99¢

-41,29¢

45,25¢

-23,023

9 =

Ústí nad Labem

-47,11¢

-19,44¢

63,87¢

-2,684

10 =

South Moravia

28,39¢

-1,86¢

-27,00¢

-0,468

11 =
Central Bohemia
5,09¢
9,44¢
-3,75¢
10,780
12 =
Vysočina
17,98¢
8,46¢
1,31¢
27,749
13 =
Olomouc
5,97¢
-6,06¢
91,20¢
91,107
14 =
Prague
113,74¢
45,41¢
30,54¢
189,690

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.