Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-64,94¢

-48,00¢

-42,78¢

-155,709

2 +1

Liberec

-37,67¢

-10,15¢

-63,50¢

-111,321

3 -1

Plzeň

-16,91¢

37,77¢

-104,17¢

-83,308

4 +2

Moravia-Silesia

-20,09¢

-42,58¢

-12,67¢

-75,338

5 -1

Zlín

-38,07¢

-31,33¢

0,00¢

-69,398

6 -1

South Bohemia

-37,13¢

-25,47¢

13,00¢

-49,597

7 =

Karlovy Vary

-38,99¢

-12,81¢

8,80¢

-43,007

8 +2

South Moravia

26,72¢

3,09¢

-37,27¢

-7,461

9 +2

Central Bohemia

-2,23¢

16,68¢

-12,88¢

1,577

10 -1

Ústí nad Labem

-40,93¢

-10,14¢

64,40¢

13,325

11 -3
Pardubice
-23,01¢
-34,95¢
93,25¢
35,291
12 =
Vysočina
38,93¢
19,35¢
-9,08¢
49,195
13 =
Olomouc
11,96¢
-1,22¢
82,20¢
92,940
14 =
Prague
105,63¢
52,29¢
19,92¢
177,839

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.