Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-52,48¢

-38,83¢

0,00¢

-91,307

2 =

South Bohemia

-51,23¢

-41,02¢

10,00¢

-82,258

3 =

Karlovy Vary

-32,45¢

-26,25¢

2,20¢

-56,502

4 =

Pardubice

-43,33¢

-33,34¢

30,00¢

-46,669

5 =

Ústí nad Labem

-37,18¢

-8,75¢

5,60¢

-40,334

6 =

Moravia-Silesia

-10,45¢

-25,66¢

1,22¢

-34,882

7 +2

Liberec

-7,72¢

-14,80¢

0,00¢

-22,525

8 -1

Zlín

-27,61¢

13,99¢

0,00¢

-13,616

9 -1

Olomouc

18,73¢

-3,38¢

-9,80¢

5,549

10 =

Plzeň

-20,41¢

31,68¢

-3,50¢

7,766

11 +1
Central Bohemia
14,81¢
7,51¢
7,50¢
29,816
12 -1
South Moravia
23,42¢
15,97¢
1,00¢
40,387
13 =
Vysočina
34,26¢
19,22¢
0,85¢
54,326
14 =
Prague
78,55¢
47,34¢
6,15¢
132,052

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.