Класация по области за 20 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-44,57¢

-31,44¢

0,00¢

-76,009

2 =

South Bohemia

-38,28¢

-28,78¢

0,00¢

-67,057

3 +1

Liberec

-28,87¢

-29,45¢

0,00¢

-58,313

4 -1

Zlín

-37,42¢

-20,34¢

0,00¢

-57,762

5 =

Karlovy Vary

-29,31¢

-19,14¢

1,40¢

-47,042

6 =

Pardubice

-41,57¢

-32,19¢

29,00¢

-44,761

7 =

Moravia-Silesia

-18,89¢

-13,47¢

0,93¢

-31,430

8 =

Ústí nad Labem

-14,84¢

-14,59¢

3,06¢

-26,372

9 =

Central Bohemia

2,06¢

6,68¢

5,93¢

14,668

10 =

Plzeň

9,97¢

13,93¢

-2,63¢

21,278

11 =
Olomouc
37,64¢
19,84¢
1,27¢
58,750
12 =
South Moravia
35,21¢
33,45¢
0,50¢
69,166
13 =
Vysočina
38,89¢
30,68¢
0,50¢
70,073
14 =
Prague
52,75¢
27,01¢
2,67¢
82,426

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.