Класация по области за 21 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-47,09¢

-30,78¢

0,00¢

-77,874

2 =

South Bohemia

-38,96¢

-29,08¢

0,00¢

-68,043

3 =

Liberec

-31,52¢

-30,82¢

0,00¢

-62,334

4 =

Zlín

-40,32¢

-19,32¢

0,00¢

-59,636

5 =

Karlovy Vary

-28,30¢

-21,49¢

1,40¢

-48,392

6 =

Pardubice

-41,92¢

-34,69¢

29,00¢

-47,614

7 =

Moravia-Silesia

-17,13¢

-15,21¢

0,93¢

-31,405

8 =

Ústí nad Labem

-15,41¢

-13,81¢

3,06¢

-26,166

9 =

Central Bohemia

3,27¢

8,02¢

5,93¢

17,218

10 =

Plzeň

7,03¢

15,75¢

-2,63¢

20,161

11 =
Olomouc
38,48¢
16,76¢
1,27¢
56,506
12 +1
Vysočina
38,03¢
28,27¢
0,50¢
66,798
13 -1
South Moravia
36,11¢
30,75¢
0,50¢
67,362
14 =
Prague
53,58¢
28,43¢
2,67¢
84,683

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.