Класация по области за 25 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-42,09¢

-24,13¢

0,00¢

-66,226

2 =

South Bohemia

-36,63¢

-26,05¢

0,00¢

-62,675

3 =

Zlín

-38,35¢

-19,79¢

0,00¢

-58,139

4 +1

Karlovy Vary

-31,88¢

-17,63¢

1,40¢

-48,105

5 +1

Pardubice

-43,01¢

-32,06¢

29,00¢

-46,070

6 -2

Liberec

-15,40¢

-28,39¢

0,00¢

-43,784

7 =

Moravia-Silesia

-17,03¢

-19,35¢

0,93¢

-35,445

8 =

Ústí nad Labem

-14,56¢

-14,28¢

3,06¢

-25,781

9 =

Central Bohemia

2,08¢

6,22¢

5,93¢

14,229

10 =

Plzeň

9,49¢

20,72¢

-2,63¢

27,589

11 =
Olomouc
35,66¢
16,81¢
1,27¢
53,742
12 =
South Moravia
31,84¢
28,31¢
0,50¢
60,656
13 =
Vysočina
37,62¢
30,52¢
0,50¢
68,635
14 =
Prague
45,67¢
28,46¢
2,67¢
76,797

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.