Класация по области за 19 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-41,00¢

-36,93¢

3,29¢

-74,645

2 =

Zlín

-41,32¢

-5,05¢

0,00¢

-46,363

3 +1

Karlovy Vary

-22,74¢

-19,26¢

2,00¢

-39,997

4 -1

Liberec

-35,61¢

-1,63¢

0,00¢

-37,238

5 =

Hradec Králové

-16,87¢

-8,23¢

0,00¢

-25,100

6 =

Plzeň

-14,33¢

-1,95¢

-3,50¢

-19,781

7 =

Ústí nad Labem

-4,18¢

-10,27¢

3,53¢

-10,909

8 +1

Moravia-Silesia

-4,15¢

-7,83¢

1,11¢

-10,870

9 -1

Pardubice

-16,01¢

-19,15¢

29,75¢

-5,409

10 +3

Vysočina

20,71¢

1,59¢

0,77¢

23,066

11 -1
Central Bohemia
1,27¢
15,68¢
7,17¢
24,118
12 -1
South Moravia
16,57¢
6,64¢
0,91¢
24,118
13 -1
Olomouc
16,67¢
6,52¢
4,30¢
27,494
14 =
Prague
47,87¢
35,08¢
1,23¢
84,183

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.