Класация по области за 23 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-42,30¢

-38,57¢

3,43¢

-77,441

2 =

Zlín

-39,37¢

-18,99¢

0,00¢

-58,361

3 =

Karlovy Vary

-25,47¢

-20,01¢

2,20¢

-43,283

4 =

Liberec

-32,93¢

-2,41¢

0,00¢

-35,337

5 =

Hradec Králové

-14,97¢

-11,14¢

0,00¢

-26,109

6 =

Plzeň

-15,25¢

-2,68¢

-3,50¢

-21,436

7 =

Ústí nad Labem

-5,35¢

-13,55¢

3,87¢

-15,029

8 =

Moravia-Silesia

-2,71¢

-10,47¢

1,22¢

-11,951

9 =

Pardubice

-18,35¢

-20,70¢

30,00¢

-9,048

10 +1

Central Bohemia

4,83¢

14,64¢

7,25¢

26,722

11 -1
South Moravia
16,25¢
11,97¢
1,00¢
29,217
12 +1
Vysočina
23,64¢
9,48¢
0,85¢
33,967
13 -1
Olomouc
24,74¢
5,52¢
4,70¢
34,962
14 =
Prague
46,93¢
32,47¢
1,38¢
80,784

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.