Класация по области за 25 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Liberec

-46,45¢

-14,20¢

0,00¢

-60,653

2 =

South Bohemia

-39,49¢

-33,52¢

14,57¢

-58,442

3 +1

Karlovy Vary

-30,31¢

-17,17¢

1,20¢

-46,282

4 -1

Hradec Králové

-29,30¢

-15,92¢

0,00¢

-45,222

5 =

Zlín

-27,71¢

-14,39¢

0,00¢

-42,097

6 =

Ústí nad Labem

-9,64¢

-17,88¢

1,07¢

-26,452

7 =

Plzeň

-11,06¢

-2,38¢

-3,50¢

-16,941

8 +1

Pardubice

-21,79¢

-23,63¢

28,75¢

-16,673

9 -1

Moravia-Silesia

0,20¢

-12,80¢

0,67¢

-11,927

10 +1

Central Bohemia

4,47¢

14,57¢

6,54¢

25,577

11 -1
South Moravia
18,22¢
11,38¢
0,55¢
30,147
12 =
Vysočina
26,38¢
13,51¢
0,46¢
40,354
13 =
Olomouc
33,99¢
11,81¢
-0,40¢
45,394
14 =
Prague
38,13¢
34,17¢
-1,23¢
71,063

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.