Класация по области за 17 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-28,42¢

-34,64¢

5,00¢

-58,055

2 =

Liberec

-30,64¢

-20,72¢

0,00¢

-51,363

3 =

Zlín

-21,63¢

-18,06¢

0,00¢

-39,689

4 +1

Karlovy Vary

-20,87¢

-16,26¢

1,00¢

-36,130

5 -1

Hradec Králové

-12,97¢

-22,60¢

0,00¢

-35,569

6 =

Moravia-Silesia

-17,87¢

-10,14¢

0,56¢

-27,455

7 =

Ústí nad Labem

-15,81¢

-12,10¢

3,67¢

-24,249

8 =

Plzeň

-12,19¢

6,87¢

-3,50¢

-8,815

9 =

Pardubice

-10,36¢

-19,15¢

28,50¢

-1,004

10 +1

South Moravia

12,07¢

7,26¢

0,45¢

19,788

11 -1
Central Bohemia
8,46¢
9,33¢
5,79¢
23,587
12 =
Vysočina
19,76¢
19,26¢
0,38¢
39,408
13 =
Olomouc
33,23¢
11,59¢
-4,00¢
40,823
14 =
Prague
45,31¢
27,91¢
0,77¢
73,984

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.