Класация по области за 19 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-29,61¢

-33,82¢

7,00¢

-56,429

2 =

Liberec

-30,33¢

-19,79¢

0,00¢

-50,119

3 +1

Karlovy Vary

-22,70¢

-16,74¢

1,60¢

-37,844

4 +1

Hradec Králové

-14,37¢

-23,42¢

0,00¢

-37,789

5 -2

Zlín

-20,04¢

-16,35¢

0,00¢

-36,389

6 =

Moravia-Silesia

-19,45¢

-12,10¢

0,89¢

-30,654

7 =

Ústí nad Labem

-16,44¢

-11,30¢

5,40¢

-22,332

8 =

Plzeň

-12,43¢

6,50¢

-3,50¢

-9,429

9 =

Pardubice

-11,01¢

-20,24¢

29,25¢

-2,008

10 =

South Moravia

11,72¢

8,47¢

0,73¢

20,916

11 =
Central Bohemia
7,58¢
9,91¢
4,42¢
21,904
12 =
Olomouc
32,59¢
11,40¢
-10,60¢
33,394
13 =
Vysočina
18,53¢
18,55¢
0,62¢
37,695
14 =
Prague
44,28¢
27,78¢
7,54¢
79,602

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.