Класация по области за 28 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-41,11¢

-34,36¢

2,29¢

-73,185

2 =

Karlovy Vary

-37,08¢

-24,60¢

2,40¢

-59,280

3 +2

Liberec

-18,39¢

-26,73¢

0,00¢

-45,121

4 -1

Zlín

-19,19¢

-25,14¢

0,00¢

-44,335

5 -1

Hradec Králové

-21,57¢

-14,12¢

0,00¢

-35,682

6 +1

Moravia-Silesia

-17,18¢

-13,43¢

1,33¢

-29,283

7 -1

Ústí nad Labem

-18,01¢

-9,14¢

4,93¢

-22,221

8 =

Plzeň

-20,43¢

7,24¢

-3,50¢

-16,691

9 =

Pardubice

-10,65¢

-19,75¢

30,25¢

-0,145

10 =

South Moravia

10,78¢

11,63¢

1,00¢

23,417

11 =
Central Bohemia
5,40¢
12,22¢
5,83¢
23,452
12 =
Olomouc
23,22¢
3,91¢
4,60¢
31,734
13 =
Vysočina
35,49¢
25,66¢
0,92¢
62,080
14 =
Prague
42,53¢
22,99¢
-0,15¢
65,367

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.