Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-20,57¢

-31,67¢

-10,86¢

-63,096

2 =

Plzeň

-26,15¢

-26,58¢

-3,50¢

-56,223

3 =

Karlovy Vary

-14,39¢

-24,41¢

0,80¢

-37,998

4 =

Pardubice

-43,66¢

-10,85¢

28,25¢

-26,266

5 +3

Zlín

-30,63¢

13,94¢

0,00¢

-16,691

6 -1

Moravia-Silesia

-1,98¢

-10,49¢

0,44¢

-12,017

7 -1

Ústí nad Labem

-3,30¢

-10,99¢

4,67¢

-9,627

8 -1

South Moravia

-18,79¢

16,92¢

0,33¢

-1,535

9 +2

Liberec

7,25¢

0,93¢

0,00¢

8,181

10 =

Hradec Králové

-7,91¢

23,90¢

0,00¢

15,991

11 -2
Olomouc
0,81¢
25,63¢
-8,40¢
18,041
12 =
Prague
25,96¢
-1,59¢
4,77¢
29,136
13 =
Central Bohemia
19,91¢
7,87¢
6,67¢
34,453
14 =
Vysočina
42,94¢
35,26¢
0,31¢
78,499

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.