Класация по области за 14 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-50,36¢

-36,20¢

0,00¢

-86,556

2 =

South Bohemia

-15,97¢

-23,78¢

-16,86¢

-56,611

3 =

Hradec Králové

-33,03¢

-19,48¢

0,00¢

-52,511

4 =

Moravia-Silesia

-19,65¢

-28,54¢

0,33¢

-47,857

5 =

Liberec

-12,68¢

-25,99¢

0,00¢

-38,670

6 =

Pardubice

-21,56¢

-22,88¢

6,75¢

-37,688

7 =

Ústí nad Labem

-13,56¢

-5,48¢

0,27¢

-18,778

8 =

Karlovy Vary

-7,28¢

-11,90¢

0,60¢

-18,581

9 +1

Plzeň

-6,98¢

0,75¢

-3,50¢

-9,734

10 -1

South Moravia

-4,71¢

-2,89¢

0,25¢

-7,347

11 =
Olomouc
2,22¢
-8,43¢
17,00¢
10,797
12 =
Vysočina
12,67¢
8,66¢
0,23¢
21,556
13 =
Central Bohemia
10,88¢
13,50¢
6,96¢
31,338
14 =
Prague
42,06¢
56,40¢
-11,54¢
86,923

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.