Класация по области за 19 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-49,39¢

-36,82¢

0,00¢

-86,211

2 =

Pardubice

-41,55¢

-21,08¢

4,75¢

-57,877

3 =

Moravia-Silesia

-34,77¢

-17,42¢

-4,44¢

-56,636

4 =

Hradec Králové

-31,00¢

-17,30¢

0,00¢

-48,307

5 =

Liberec

-5,58¢

-35,65¢

0,00¢

-41,231

6 =

South Bohemia

-12,50¢

-25,06¢

7,14¢

-30,408

7 =

Plzeň

-5,78¢

-11,20¢

-3,50¢

-20,480

8 =

Karlovy Vary

2,89¢

-22,59¢

0,00¢

-19,700

9 =

Ústí nad Labem

-12,67¢

-2,98¢

-2,00¢

-17,655

10 =

South Moravia

-5,93¢

3,76¢

0,00¢

-2,167

11 =
Vysočina
17,35¢
3,67¢
0,00¢
21,021
12 +1
Central Bohemia
5,84¢
11,67¢
5,92¢
23,423
13 -1
Olomouc
18,91¢
-2,48¢
12,00¢
28,437
14 =
Prague
44,79¢
62,40¢
-14,92¢
92,266

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.