Класация по области за 15 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-39,52¢

-50,64¢

0,00¢

-90,157

2 +1

Hradec Králové

-30,23¢

-38,90¢

0,00¢

-69,131

3 -1

Pardubice

-39,49¢

-22,83¢

3,75¢

-58,567

4 =

Liberec

-12,91¢

-24,70¢

0,00¢

-37,618

5 +1

Ústí nad Labem

-12,41¢

-14,21¢

-4,20¢

-30,822

6 -1

Moravia-Silesia

-15,80¢

-9,97¢

-0,44¢

-26,217

7 =

Karlovy Vary

-7,39¢

-17,28¢

-0,80¢

-25,476

8 =

Plzeň

-9,94¢

-7,19¢

-3,50¢

-20,629

9 +1

South Bohemia

-1,70¢

-19,16¢

4,71¢

-16,145

10 -1

South Moravia

-8,91¢

-3,01¢

-0,33¢

-12,252

11 =
Olomouc
-0,97¢
2,70¢
13,80¢
15,530
12 =
Vysočina
13,15¢
17,68¢
-0,31¢
30,523
13 =
Central Bohemia
19,39¢
21,78¢
5,04¢
46,218
14 =
Prague
37,11¢
52,00¢
-17,54¢
71,567

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.