Класация по области за 18 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-40,93¢

-49,14¢

0,00¢

-90,070

2 =

Hradec Králové

-31,48¢

-38,57¢

0,00¢

-70,047

3 =

Pardubice

-37,53¢

-23,74¢

7,25¢

-54,022

4 =

Karlovy Vary

-9,00¢

-26,48¢

2,00¢

-33,482

5 +2

Liberec

-8,36¢

-23,29¢

0,00¢

-31,644

6 =

Moravia-Silesia

-15,34¢

-13,20¢

1,11¢

-27,423

7 -2

Ústí nad Labem

-14,99¢

-13,89¢

2,40¢

-26,486

8 =

Plzeň

-10,21¢

-5,83¢

-3,50¢

-19,536

9 =

South Bohemia

-2,49¢

-19,62¢

3,71¢

-18,403

10 =

South Moravia

-2,14¢

-1,05¢

0,83¢

-2,356

11 =
Olomouc
-1,05¢
3,94¢
15,20¢
18,090
12 =
Vysočina
13,00¢
18,99¢
0,77¢
32,761
13 =
Central Bohemia
15,95¢
17,64¢
7,00¢
40,585
14 =
Prague
35,60¢
51,20¢
-12,46¢
74,333

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.