Класация по области за 20 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-43,41¢

-44,93¢

0,00¢

-88,339

2 =

Hradec Králové

-26,18¢

-29,03¢

0,00¢

-55,211

3 =

Pardubice

-37,94¢

-18,52¢

4,50¢

-51,959

4 +1

Karlovy Vary

-10,00¢

-31,41¢

-0,20¢

-41,605

5 +1

Liberec

-14,26¢

-18,98¢

0,00¢

-33,237

6 +1

Ústí nad Labem

-15,22¢

-16,50¢

-1,27¢

-32,985

7 -3

Moravia-Silesia

-19,05¢

-6,31¢

-0,11¢

-25,472

8 =

South Bohemia

-3,13¢

-17,75¢

2,14¢

-18,736

9 =

Plzeň

-9,12¢

-4,50¢

-3,50¢

-17,122

10 =

South Moravia

-4,12¢

-2,90¢

-0,08¢

-7,098

11 =
Olomouc
1,97¢
2,17¢
10,80¢
14,936
12 =
Vysočina
12,96¢
16,84¢
-0,08¢
29,719
13 =
Central Bohemia
16,72¢
15,87¢
6,08¢
38,674
14 =
Prague
36,24¢
43,10¢
-14,15¢
65,181

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.