Класация по области за 21 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-43,80¢

-37,33¢

0,00¢

-81,124

2 +1

Pardubice

-37,54¢

-24,29¢

4,50¢

-57,325

3 -1

Hradec Králové

-21,55¢

-27,40¢

0,00¢

-48,951

4 =

Karlovy Vary

-13,40¢

-31,72¢

-0,20¢

-45,311

5 =

Liberec

-13,00¢

-24,49¢

0,00¢

-37,496

6 =

Ústí nad Labem

-15,04¢

-16,00¢

-1,27¢

-32,299

7 +1

South Bohemia

-3,35¢

-24,05¢

2,14¢

-25,256

8 -1

Moravia-Silesia

-18,49¢

-5,75¢

-0,11¢

-24,351

9 +1

South Moravia

-2,72¢

-8,71¢

-0,08¢

-11,517

10 -1

Plzeň

-7,74¢

4,89¢

-3,50¢

-6,355

11 =
Olomouc
1,80¢
5,21¢
10,80¢
17,817
12 =
Vysočina
16,51¢
22,37¢
-0,08¢
38,810
13 =
Central Bohemia
18,12¢
20,62¢
6,08¢
44,830
14 =
Prague
32,35¢
43,70¢
-14,15¢
61,892

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.