Класация по области за 22 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-49,44¢

-44,17¢

0,00¢

-93,604

2 =

Pardubice

-41,67¢

-28,49¢

4,50¢

-65,662

3 =

Hradec Králové

-25,73¢

-25,87¢

0,00¢

-51,600

4 =

Karlovy Vary

-12,16¢

-34,85¢

-0,20¢

-47,212

5 =

Liberec

-7,91¢

-29,47¢

0,00¢

-37,381

6 +2

Moravia-Silesia

-17,64¢

-15,93¢

-0,11¢

-33,683

7 -1

Ústí nad Labem

-15,01¢

-7,99¢

-1,27¢

-24,268

8 -1

South Bohemia

6,00¢

-18,43¢

2,14¢

-10,288

9 +1

Plzeň

-8,59¢

2,13¢

-3,50¢

-9,955

10 -1

South Moravia

-2,93¢

-4,88¢

-0,08¢

-7,888

11 =
Olomouc
-3,41¢
3,10¢
10,80¢
10,487
12 =
Vysočina
18,34¢
21,52¢
-0,08¢
39,790
13 =
Central Bohemia
20,72¢
20,93¢
6,08¢
47,725
14 =
Prague
33,78¢
41,74¢
-14,15¢
61,371

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.