Класация по области за 24 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-50,67¢

-46,86¢

0,00¢

-97,527

2 =

Pardubice

-43,43¢

-27,34¢

4,50¢

-66,266

3 =

Hradec Králové

-25,07¢

-24,48¢

0,00¢

-49,542

4 =

Karlovy Vary

-12,16¢

-33,86¢

-0,20¢

-46,219

5 =

Liberec

-9,80¢

-25,22¢

0,00¢

-35,020

6 =

Moravia-Silesia

-21,16¢

-11,96¢

-0,11¢

-33,230

7 =

Ústí nad Labem

-15,55¢

-9,53¢

-1,27¢

-26,341

8 =

South Bohemia

3,52¢

-17,63¢

2,14¢

-11,970

9 =

Plzeň

-6,30¢

0,08¢

-3,50¢

-9,718

10 =

South Moravia

-2,58¢

-3,86¢

-0,08¢

-6,532

11 =
Olomouc
-8,17¢
2,03¢
10,80¢
4,656
12 =
Vysočina
14,11¢
16,41¢
-0,08¢
30,441
13 =
Central Bohemia
17,14¢
19,29¢
6,08¢
42,513
14 =
Prague
31,07¢
45,44¢
-14,15¢
62,357

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.