Класация по области за 25 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-46,44¢

-44,97¢

0,00¢

-91,410

2 =

Pardubice

-43,94¢

-25,32¢

4,75¢

-64,512

3 =

Hradec Králové

-22,82¢

-23,82¢

0,00¢

-46,638

4 =

Karlovy Vary

-11,40¢

-30,77¢

0,00¢

-42,167

5 +1

Moravia-Silesia

-21,81¢

-17,34¢

0,00¢

-39,149

6 -1

Liberec

-8,51¢

-23,82¢

0,00¢

-32,334

7 =

Ústí nad Labem

-14,58¢

-8,80¢

-0,93¢

-24,313

8 =

South Bohemia

3,01¢

-22,50¢

2,29¢

-17,203

9 +1

South Moravia

-2,39¢

-4,16¢

0,00¢

-6,549

10 -1

Plzeň

-5,77¢

4,47¢

-3,50¢

-4,805

11 =
Olomouc
-7,37¢
4,10¢
11,20¢
7,934
12 =
Vysočina
12,33¢
8,17¢
0,00¢
20,497
13 =
Central Bohemia
16,82¢
15,89¢
6,17¢
38,871
14 =
Prague
30,42¢
46,95¢
-14,00¢
63,365

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.