Класация по области за 26 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-44,46¢

-44,70¢

0,00¢

-89,159

2 =

Pardubice

-44,74¢

-21,08¢

4,75¢

-61,074

3 =

Hradec Králové

-25,20¢

-29,88¢

0,00¢

-55,080

4 =

Karlovy Vary

-13,23¢

-31,61¢

0,00¢

-44,839

5 =

Moravia-Silesia

-18,89¢

-16,21¢

0,00¢

-35,103

6 =

Liberec

-3,68¢

-24,69¢

0,00¢

-28,373

7 =

Ústí nad Labem

-12,37¢

-10,80¢

-0,93¢

-24,097

8 =

South Bohemia

3,48¢

-22,72¢

2,29¢

-16,947

9 =

South Moravia

-2,39¢

-6,23¢

0,00¢

-8,624

10 =

Plzeň

-5,47¢

1,78¢

-3,50¢

-7,181

11 =
Olomouc
-10,23¢
3,48¢
11,20¢
4,446
12 =
Vysočina
9,56¢
14,59¢
0,00¢
24,149
13 =
Central Bohemia
15,75¢
20,47¢
6,17¢
42,382
14 =
Prague
35,05¢
47,80¢
-14,00¢
68,850

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.