Класация по области за 28 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-45,32¢

-48,43¢

0,00¢

-93,755

2 =

Pardubice

-48,52¢

-19,71¢

4,50¢

-63,726

3 =

Hradec Králové

-29,07¢

-25,19¢

0,00¢

-54,258

4 +1

Moravia-Silesia

-22,58¢

-21,27¢

-0,11¢

-43,964

5 -1

Karlovy Vary

-7,76¢

-28,43¢

-0,20¢

-36,383

6 =

Liberec

-3,06¢

-29,41¢

0,00¢

-32,470

7 =

Ústí nad Labem

-13,34¢

-3,39¢

-1,27¢

-17,995

8 =

South Bohemia

2,53¢

-18,35¢

2,14¢

-13,677

9 =

South Moravia

-5,26¢

-4,29¢

-0,08¢

-9,641

10 =

Plzeň

-7,13¢

7,28¢

-3,50¢

-3,349

11 =
Olomouc
-4,58¢
-1,09¢
10,80¢
5,126
12 =
Vysočina
6,91¢
15,83¢
-0,08¢
22,668
13 =
Central Bohemia
13,03¢
19,22¢
6,08¢
38,338
14 =
Prague
33,53¢
45,56¢
-14,15¢
64,929

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.