Класация по области за 4 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-13,30¢

-48,49¢

0,00¢

-61,795

2 =

Pardubice

-17,16¢

-39,41¢

5,25¢

-51,325

3 =

Hradec Králové

-18,86¢

-22,99¢

0,00¢

-41,847

4 =

Moravia-Silesia

-6,73¢

-18,87¢

0,22¢

-25,370

5 =

Karlovy Vary

1,87¢

-22,49¢

0,40¢

-20,217

6 =

Olomouc

-12,70¢

-5,10¢

-0,20¢

-17,991

7 +1

South Moravia

-8,20¢

-4,52¢

0,17¢

-12,553

8 -1

Liberec

12,27¢

-12,80¢

0,00¢

-0,532

9 =

South Bohemia

9,79¢

-5,30¢

0,29¢

4,777

10 +1

Vysočina

13,47¢

-6,80¢

0,15¢

6,829

11 -1
Ústí nad Labem
2,49¢
4,25¢
1,33¢
8,073
12 =
Plzeň
14,62¢
11,13¢
-3,50¢
22,250
13 =
Central Bohemia
26,00¢
24,92¢
6,50¢
57,419
14 =
Prague
18,40¢
45,24¢
-3,85¢
59,791

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.