Класация по области за 6 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-21,43¢

-51,08¢

0,00¢

-72,515

2 +1

Hradec Králové

-25,35¢

-18,14¢

0,00¢

-43,484

3 +2

Karlovy Vary

-10,90¢

-30,42¢

0,60¢

-40,713

4 -2

Pardubice

-17,31¢

-26,62¢

5,50¢

-38,433

5 +1

Olomouc

-18,85¢

-12,11¢

0,20¢

-30,756

6 -2

Moravia-Silesia

-5,35¢

-22,66¢

0,33¢

-27,681

7 =

South Moravia

-14,27¢

-9,88¢

0,25¢

-23,906

8 =

Liberec

7,58¢

-12,99¢

0,00¢

-5,410

9 =

South Bohemia

4,61¢

-8,23¢

0,43¢

-3,191

10 =

Vysočina

7,30¢

-7,42¢

0,23¢

0,108

11 =
Ústí nad Labem
-2,73¢
1,24¢
1,67¢
0,180
12 =
Plzeň
9,09¢
6,29¢
-3,50¢
11,880
13 +1
Prague
7,55¢
36,99¢
-3,69¢
40,845
14 -1
Central Bohemia
18,71¢
22,43¢
6,58¢
47,727

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.