Класация по области за 13 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-26,47¢

-39,85¢

0,00¢

-66,327

2 =

Pardubice

-15,89¢

-39,02¢

7,00¢

-47,910

3 =

South Moravia

-31,13¢

-11,15¢

0,75¢

-41,526

4 =

Olomouc

-18,67¢

-12,53¢

-3,20¢

-34,394

5 =

Moravia-Silesia

-5,94¢

-20,38¢

1,00¢

-25,321

6 =

Hradec Králové

5,80¢

-29,07¢

0,00¢

-23,262

7 =

Karlovy Vary

-10,49¢

-10,22¢

1,80¢

-18,918

8 =

South Bohemia

7,35¢

-16,84¢

-2,86¢

-12,345

9 =

Vysočina

17,21¢

-16,01¢

0,69¢

1,898

10 =

Ústí nad Labem

-6,00¢

2,01¢

6,40¢

2,403

11 =
Liberec
19,55¢
0,51¢
0,00¢
20,052
12 =
Plzeň
13,55¢
12,44¢
-3,50¢
22,491
13 =
Prague
-1,01¢
41,83¢
-6,54¢
34,274
14 =
Central Bohemia
11,42¢
16,54¢
8,38¢
36,333

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.