Класация по области за 19 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-18,56¢

-46,57¢

0,00¢

-65,127

2 =

Zlín

-17,89¢

-36,62¢

0,00¢

-54,508

3 =

Moravia-Silesia

-13,55¢

-39,75¢

0,00¢

-53,301

4 =

Pardubice

-8,19¢

-42,22¢

4,75¢

-45,660

5 =

Liberec

-6,93¢

-23,97¢

0,00¢

-30,895

6 +1

Vysočina

-2,17¢

-20,52¢

0,00¢

-22,688

7 -1

South Bohemia

2,91¢

-24,75¢

0,00¢

-21,845

8 =

South Moravia

-9,34¢

7,89¢

0,00¢

-1,451

9 =

Ústí nad Labem

0,15¢

3,00¢

0,00¢

3,148

10 +2

Plzeň

9,36¢

-1,31¢

-3,50¢

4,552

11 -1
Karlovy Vary
6,15¢
1,83¢
0,00¢
7,981
12 -1
Olomouc
-6,24¢
17,23¢
0,00¢
10,990
13 =
Central Bohemia
5,51¢
0,33¢
6,75¢
12,586
14 =
Prague
23,41¢
61,58¢
-11,85¢
73,146

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.