Класация по области за 20 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-16,14¢

-42,67¢

0,00¢

-58,811

2 =

Zlín

-18,61¢

-37,59¢

0,00¢

-56,200

3 =

Moravia-Silesia

-11,89¢

-40,14¢

0,00¢

-52,025

4 =

Pardubice

-8,40¢

-43,20¢

4,75¢

-46,853

5 =

Liberec

-3,84¢

-25,05¢

0,00¢

-28,890

6 =

Vysočina

-3,81¢

-21,50¢

0,00¢

-25,316

7 =

South Bohemia

3,48¢

-28,64¢

0,00¢

-25,161

8 =

South Moravia

-11,00¢

1,46¢

0,00¢

-9,541

9 +1

Plzeň

9,36¢

-4,05¢

-3,50¢

1,804

10 +1

Karlovy Vary

1,89¢

0,50¢

0,00¢

2,394

11 -2
Ústí nad Labem
0,57¢
2,39¢
0,00¢
2,968
12 =
Olomouc
-8,30¢
16,28¢
0,00¢
7,976
13 =
Central Bohemia
5,94¢
-3,83¢
6,75¢
8,861
14 =
Prague
19,35¢
60,58¢
-11,85¢
68,083

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.