Класация по области за 23 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-17,99¢

-57,31¢

0,00¢

-75,304

2 =

Zlín

-20,47¢

-30,76¢

0,00¢

-51,232

3 +1

Moravia-Silesia

-8,01¢

-31,18¢

0,00¢

-39,192

4 -1

Pardubice

-10,65¢

-27,81¢

4,75¢

-33,717

5 =

South Bohemia

-1,25¢

-21,74¢

0,00¢

-22,995

6 =

Liberec

-0,67¢

-18,83¢

0,00¢

-19,501

7 =

Vysočina

-0,12¢

-9,47¢

0,00¢

-9,590

8 =

Karlovy Vary

-4,40¢

-4,79¢

0,00¢

-9,187

9 =

South Moravia

-13,58¢

11,94¢

0,00¢

-1,642

10 =

Olomouc

-9,12¢

11,94¢

0,00¢

2,814

11 =
Ústí nad Labem
-1,00¢
8,05¢
0,00¢
7,049
12 =
Central Bohemia
7,26¢
4,10¢
6,75¢
18,112
13 =
Plzeň
10,17¢
14,64¢
-3,50¢
21,316
14 =
Prague
13,86¢
63,85¢
-11,85¢
65,868

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.