Класация по области за 5 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-26,39¢

-46,93¢

0,00¢

-73,327

2 =

Hradec Králové

-18,81¢

-44,21¢

0,00¢

-63,020

3 =

Pardubice

-14,26¢

-39,43¢

4,75¢

-48,941

4 +1

Moravia-Silesia

-2,64¢

-35,42¢

0,00¢

-38,051

5 -1

Liberec

5,84¢

-30,41¢

0,00¢

-24,571

6 =

South Bohemia

-0,20¢

-23,74¢

0,00¢

-23,935

7 =

Vysočina

-2,42¢

-7,48¢

0,00¢

-9,899

8 =

Karlovy Vary

-6,69¢

1,37¢

0,00¢

-5,318

9 +1

South Moravia

-9,62¢

5,66¢

0,00¢

-3,958

10 -1

Olomouc

-9,25¢

10,12¢

0,00¢

0,869

11 =
Plzeň
3,16¢
3,24¢
-3,50¢
2,899
12 =
Ústí nad Labem
5,05¢
4,09¢
0,00¢
9,143
13 =
Central Bohemia
9,36¢
10,88¢
6,75¢
26,986
14 =
Prague
12,95¢
54,29¢
-11,85¢
55,394

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.