Класация по области за 11 юни 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-21,81¢

-61,89¢

0,00¢

-83,705

2 =

Hradec Králové

-20,62¢

-40,18¢

0,00¢

-60,800

3 +1

Moravia-Silesia

-6,74¢

-33,58¢

0,00¢

-40,320

4 -1

Pardubice

-10,09¢

-26,38¢

4,75¢

-31,711

5 =

South Bohemia

-5,37¢

-21,59¢

0,00¢

-26,961

6 +1

Vysočina

-5,38¢

-19,05¢

0,00¢

-24,429

7 -1

Ústí nad Labem

-10,06¢

1,91¢

0,00¢

-8,152

8 +1

Liberec

3,38¢

-9,81¢

0,00¢

-6,433

9 +2

Karlovy Vary

-2,88¢

1,43¢

0,00¢

-1,449

10 -2

South Moravia

-6,97¢

6,09¢

0,00¢

-0,882

11 -1
Plzeň
6,97¢
0,81¢
-3,50¢
4,285
12 =
Olomouc
-6,94¢
19,93¢
0,00¢
12,990
13 =
Central Bohemia
10,34¢
7,30¢
6,75¢
24,389
14 =
Prague
27,76¢
49,96¢
-11,85¢
65,869

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.