Класация по области за 24 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

4,19¢

-47,21¢

0,00¢

-43,020

2 =

South Bohemia

-21,84¢

-17,52¢

0,00¢

-39,362

3 +1

Pardubice

6,08¢

-25,03¢

-5,20¢

-24,148

4 +2

Ústí nad Labem

-4,91¢

-9,22¢

-6,50¢

-20,629

5 +2

Zlín

-43,60¢

-40,87¢

65,33¢

-19,143

6 -1

Moravia-Silesia

2,19¢

-21,10¢

0,00¢

-18,910

7 +2

Liberec

-6,02¢

-12,06¢

0,00¢

-18,080

8 -5

Vysočina

13,70¢

-29,83¢

0,00¢

-16,132

9 -1

Karlovy Vary

8,68¢

-8,17¢

0,00¢

0,512

10 +2

Plzeň

7,29¢

-2,43¢

-3,50¢

1,361

11 -1
Olomouc
8,82¢
-7,14¢
0,00¢
1,680
12 -1
South Moravia
20,57¢
-12,62¢
0,00¢
7,947
13 =
Central Bohemia
23,17¢
9,86¢
6,75¢
39,780
14 =
Prague
37,31¢
48,07¢
-12,31¢
73,063

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.