Класация по области за 30 януари 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Pardubice

-4,53¢

-51,61¢

3,17¢

-52,975

2 =

Liberec

-22,51¢

-7,15¢

0,00¢

-29,663

3 =

Ústí nad Labem

-18,84¢

2,51¢

-9,35¢

-25,689

4 =

Moravia-Silesia

15,32¢

-22,22¢

0,00¢

-6,899

5 +1

Plzeň

3,12¢

-1,40¢

-3,50¢

-1,780

6 -1

South Moravia

4,17¢

-5,47¢

0,00¢

-1,301

7 =

Prague

0,10¢

14,74¢

-14,77¢

0,062

8 =

Karlovy Vary

-18,89¢

19,39¢

0,00¢

0,508

9 +2

South Bohemia

-11,18¢

13,05¢

0,00¢

1,867

10 =

Olomouc

6,89¢

-3,89¢

0,00¢

3,007

11 +1
Vysočina
12,73¢
-2,97¢
0,00¢
9,753
12 -3
Hradec Králové
23,27¢
-13,06¢
0,00¢
10,204
13 =
Central Bohemia
1,14¢
12,02¢
6,48¢
19,634
14 =
Zlín
13,74¢
-25,24¢
35,33¢
23,826

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.