Класация по области за 5 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-19,71¢

-52,52¢

0,00¢

-72,231

2 =

Pardubice

-24,91¢

-41,08¢

5,00¢

-60,987

3 =

Hradec Králové

-26,28¢

-22,38¢

0,00¢

-48,667

4 =

Moravia-Silesia

-13,49¢

-21,07¢

0,11¢

-34,452

5 =

Karlovy Vary

-5,26¢

-25,63¢

0,20¢

-30,690

6 =

Olomouc

-14,34¢

-8,76¢

-0,60¢

-23,695

7 =

South Moravia

-13,74¢

-7,89¢

0,08¢

-21,552

8 =

Liberec

4,53¢

-13,13¢

0,00¢

-8,601

9 =

South Bohemia

2,43¢

-9,84¢

0,14¢

-7,258

10 =

Vysočina

7,49¢

-9,87¢

0,08¢

-2,310

11 =
Ústí nad Labem
-5,44¢
4,37¢
1,00¢
-0,074
12 =
Plzeň
8,99¢
8,81¢
-3,50¢
14,305
13 =
Central Bohemia
18,85¢
23,35¢
6,42¢
48,610
14 =
Prague
11,90¢
41,83¢
-4,00¢
49,734

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.