<< Май 2022 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 43,17CZK/л
 ДИЗ: 45,29CZK/л
 ГАЗ: 21,03CZK/л 
2  A95: 43,21CZK/л
 ДИЗ: 45,34CZK/л
 ГАЗ: 21,03CZK/л 
3  A95: 43,28CZK/л
 ДИЗ: 45,43CZK/л
 ГАЗ: 21,03CZK/л 
4  A95: 43,32CZK/л
 ДИЗ: 45,53CZK/л
 ГАЗ: 20,94CZK/л 
5  A95: 43,34CZK/л
 ДИЗ: 45,61CZK/л
 ГАЗ: 20,95CZK/л 
6  A95: 43,44CZK/л
 ДИЗ: 45,91CZK/л
 ГАЗ: 20,92CZK/л 
7  A95: 43,49CZK/л
 ДИЗ: 45,95CZK/л
 ГАЗ: 20,94CZK/л 
8  A95: 43,50CZK/л
 ДИЗ: 45,95CZK/л
 ГАЗ: 20,91CZK/л 
9  A95: 43,54CZK/л
 ДИЗ: 45,98CZK/л
 ГАЗ: 20,72CZK/л 
10  A95: 43,69CZK/л
 ДИЗ: 46,28CZK/л
 ГАЗ: 20,71CZK/л 
11  A95: 43,74CZK/л
 ДИЗ: 46,31CZK/л
 ГАЗ: 20,58CZK/л 
12  A95: 43,79CZK/л
 ДИЗ: 46,27CZK/л
 ГАЗ: 20,55CZK/л 
13  A95: 44,09CZK/л
 ДИЗ: 46,69CZK/л
 ГАЗ: 20,47CZK/л 
14  A95: 44,16CZK/л
 ДИЗ: 46,72CZK/л
 ГАЗ: 20,44CZK/л 
15  A95: 44,20CZK/л
 ДИЗ: 46,74CZK/л
 ГАЗ: 20,44CZK/л 
16  A95: 44,32CZK/л
 ДИЗ: 46,76CZK/л
 ГАЗ: 20,44CZK/л 
17  A95: 44,56CZK/л
 ДИЗ: 46,80CZK/л
 ГАЗ: 20,21CZK/л 
18  A95: 44,65CZK/л
 ДИЗ: 46,83CZK/л
 ГАЗ: 20,20CZK/л 
19  A95: 44,77CZK/л
 ДИЗ: 46,79CZK/л
 ГАЗ: 20,15CZK/л 
20  A95: 45,14CZK/л
 ДИЗ: 46,46CZK/л
 ГАЗ: 20,17CZK/л 
21  A95: 45,32CZK/л
 ДИЗ: 46,43CZK/л
 ГАЗ: 20,01CZK/л 
22  A95: 45,37CZK/л
 ДИЗ: 46,43CZK/л
 ГАЗ: 19,97CZK/л 
23  A95: 45,49CZK/л
 ДИЗ: 46,38CZK/л
 ГАЗ: 19,94CZK/л 
24  A95: 45,56CZK/л
 ДИЗ: 46,34CZK/л
 ГАЗ: 19,94CZK/л
25 26 27 28 29 
30 31