<< Септември 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 34,60CZK/л
 ДИЗ: 31,62CZK/л
 ГАЗ: 14,29CZK/л 
2  A95: 34,63CZK/л
 ДИЗ: 31,69CZK/л
 ГАЗ: 14,21CZK/л 
3  A95: 34,64CZK/л
 ДИЗ: 31,70CZK/л
 ГАЗ: 14,10CZK/л 
4  A95: 34,64CZK/л
 ДИЗ: 31,71CZK/л
 ГАЗ: 14,08CZK/л 
5  A95: 34,65CZK/л
 ДИЗ: 31,72CZK/л
 ГАЗ: 14,09CZK/л 
6  A95: 34,66CZK/л
 ДИЗ: 31,71CZK/л
 ГАЗ: 14,06CZK/л 
7  A95: 34,65CZK/л
 ДИЗ: 31,74CZK/л
 ГАЗ: 14,07CZK/л 
8  A95: 34,65CZK/л
 ДИЗ: 31,76CZK/л
 ГАЗ: 14,12CZK/л 
9  A95: 34,67CZK/л
 ДИЗ: 31,89CZK/л
 ГАЗ: 14,04CZK/л 
10  A95: 34,70CZK/л
 ДИЗ: 31,93CZK/л
 ГАЗ: 13,99CZK/л 
11  A95: 34,72CZK/л
 ДИЗ: 31,97CZK/л
 ГАЗ: 14,03CZK/л 
12  A95: 34,73CZK/л
 ДИЗ: 31,98CZK/л
 ГАЗ: 14,03CZK/л 
13  A95: 34,73CZK/л
 ДИЗ: 31,98CZK/л
 ГАЗ: 14,34CZK/л 
14  A95: 34,75CZK/л
 ДИЗ: 32,01CZK/л
 ГАЗ: 14,35CZK/л 
15  A95: 34,79CZK/л
 ДИЗ: 32,03CZK/л
 ГАЗ: 14,32CZK/л 
16  A95: 34,81CZK/л
 ДИЗ: 32,04CZK/л
 ГАЗ: 14,31CZK/л 
17  A95: 34,84CZK/л
 ДИЗ: 32,07CZK/л
 ГАЗ: 14,34CZK/л 
18  A95: 34,84CZK/л
 ДИЗ: 32,07CZK/л
 ГАЗ: 14,39CZK/л 
19  A95: 34,83CZK/л
 ДИЗ: 32,08CZK/л
 ГАЗ: 14,41CZK/л 
20  A95: 34,84CZK/л
 ДИЗ: 32,08CZK/л
 ГАЗ: 14,42CZK/л 
21  A95: 34,87CZK/л
 ДИЗ: 32,07CZK/л
 ГАЗ: 14,42CZK/л 
22  A95: 34,89CZK/л
 ДИЗ: 32,10CZK/л
 ГАЗ: 14,42CZK/л 
23  A95: 34,88CZK/л
 ДИЗ: 32,19CZK/л
 ГАЗ: 14,42CZK/л 
24  A95: 34,91CZK/л
 ДИЗ: 32,22CZK/л
 ГАЗ: 14,45CZK/л 
25  A95: 34,91CZK/л
 ДИЗ: 32,24CZK/л
 ГАЗ: 14,60CZK/л 
26  A95: 34,91CZK/л
 ДИЗ: 32,24CZK/л
 ГАЗ: 14,60CZK/л 
27  A95: 34,93CZK/л
 ДИЗ: 32,25CZK/л
 ГАЗ: 14,59CZK/л
28 29 30