Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,59 лв. +0.00 3,77 лв. -0,01 1,54 лв. -0,05
Андора 3,20 лв. -0,01 3,12 лв. -0,01
Армения 2,14 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Австрия eu 3,41 лв. -0,01 3,61 лв. -0,01 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,46 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01 0,78 лв. -0,01
Белгия eu 3,80 лв. -0,01 3,90 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,99 лв. -0,01 3,17 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01
България eu 3,14 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,23 лв. -0,01 3,52 лв. -0,01 1,99 лв. -0,01
Кипър eu 3,18 лв. -0,01 3,50 лв. -0,01
Чехия eu 3,43 лв. -0,01 3,55 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00
Дания eu 4,35 лв. -0,01 3,90 лв. -0,01
Естония eu 3,77 лв. -0,01 3,62 лв. -0,01 1,78 лв. -0,03
Финландия eu 4,43 лв. -0,02 4,35 лв. -0,02
Франция eu 3,73 лв. -0,01 3,67 лв. -0,02 1,56 лв. -0,06
Грузия 2,48 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Германия eu 4,04 лв. -0,01 3,97 лв. -0,01 2,15 лв. -0,01
Гърция eu 4,28 лв. +0.00 3,67 лв. -0,02 2,20 лв. -0,01
Унгария eu 2,42 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,86 лв. -0,01
Исландия 4,05 лв. -0,02 4,08 лв. -0,02
Ирландия eu 3,55 лв. -0,01 3,68 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,55 лв. -0,01 3,52 лв. -0,01 1,61 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,68 лв. -0,01 3,68 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01
Литва eu 3,54 лв. -0,03 3,43 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01
Люксембург eu 3,52 лв. -0,01 3,44 лв. -0,01 1,61 лв. -0,01
Северна Македония 2,78 лв. +0.00 2,74 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00
Малта eu 2,59 лв. -0,01 2,34 лв. -0,01
Молдова 2,82 лв. -0,01 2,65 лв. -0,05 1,62 лв. -0,03
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,20 лв. -0,01 3,68 лв. -0,02 2,31 лв. -0,01
Норвегия 4,59 лв. -0,01 4,28 лв. -0,01 2,56 лв. +0.00
Полша eu 2,88 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Португалия eu 3,85 лв. +0,03 3,59 лв. -0,02 1,89 лв. -0,01
Румъния eu 3,11 лв. -0,01 3,42 лв. -0,01 1,59 лв. +0.00
Русия 1,50 лв. +0,01 1,57 лв. +0,02 0,69 лв. +0,01
Сърбия 2,97 лв. +0.00 3,32 лв. -0,01 1,79 лв. -0,01
Словакия eu 3,43 лв. -0,01 3,47 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01
Словения eu 3,06 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,93 лв. -0,06
Испания eu 3,70 лв. -0,01 3,64 лв. -0,01 1,93 лв. +0.00
Швеция eu 3,97 лв. +0.00 4,37 лв. +0.00 2,48 лв. -0,02
Швейцария 3,89 лв. -0,01 4,20 лв. -0,01 1,91 лв. -0,01
Турция 2,63 лв. -0,01 2,64 лв. +0.00 1,31 лв. -0,01
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,62 лв. +0,07 2,90 лв. +0,08 2,32 лв. +0,02
Великобритания eu 3,76 лв. -0,01 4,11 лв. -0,01 1,70 лв. -0,03