Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,71 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Армения 1,81 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Австрия eu 2,14 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,23 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Белгия eu 2,67 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,72 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 1,97 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Хърватия eu 2,49 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Кипър eu 2,06 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Чехия eu 2,13 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Дания eu 3,06 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00
Египет 0,73 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Естония eu 2,37 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,90 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00
Франция eu 2,82 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,29 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Германия eu 2,68 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 2,91 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,14 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Исландия 3,14 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00
Ирландия eu 2,62 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 2,82 лв. +0.00 3,61 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Италия eu 3,02 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Йордания 2,31 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,30 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Ливан 2,47 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Люксембург eu 2,22 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,74 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Холандия eu 3,27 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Норвегия 3,25 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Полша eu 2,03 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Португалия eu 2,88 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,45 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Русия 1,19 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00 0,66 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,20 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,36 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Швеция eu 2,77 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Швейцария 2,50 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,89 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Турция 1,80 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
САЩ 0,99 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Украйна 1,83 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Великобритания eu 2,64 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ