Класация по области за 19 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Liberec

-61,50¢

-19,29¢

-26,00¢

-106,797

2 +1

Hradec Králové

-28,09¢

-21,99¢

-42,88¢

-92,960

3 -1

South Bohemia

-43,47¢

-21,23¢

-26,03¢

-90,730

4 =

Plzeň

4,17¢

15,13¢

-95,15¢

-75,846

5 =

Zlín

-36,99¢

-24,09¢

0,00¢

-61,084

6 =

Moravia-Silesia

-18,60¢

-24,85¢

-0,89¢

-44,344

7 +1

Ústí nad Labem

-25,82¢

-21,63¢

36,00¢

-11,451

8 -1

Karlovy Vary

-22,54¢

-6,07¢

19,20¢

-9,412

9 =

Central Bohemia

-3,96¢

12,96¢

-5,20¢

3,802

10 =

South Moravia

24,08¢

2,85¢

-9,18¢

17,747

11 =
Pardubice
2,95¢
-31,99¢
47,00¢
17,968
12 =
Vysočina
36,98¢
33,41¢
-4,08¢
66,321
13 =
Olomouc
30,87¢
13,65¢
45,20¢
89,722
14 =
Prague
62,48¢
28,72¢
13,92¢
105,120

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.