Класация по области за 24 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Liberec

-47,63¢

-28,48¢

0,00¢

-76,118

2 =

South Bohemia

-30,73¢

-26,82¢

-1,11¢

-58,653

3 =

Hradec Králové

-37,39¢

-14,80¢

0,00¢

-52,198

4 =

Zlín

-33,00¢

-9,92¢

0,00¢

-42,917

5 =

Karlovy Vary

-15,05¢

-23,28¢

1,00¢

-37,334

6 =

Moravia-Silesia

-11,32¢

-19,64¢

0,67¢

-30,287

7 =

Ústí nad Labem

-10,04¢

-12,92¢

2,50¢

-20,457

8 =

Pardubice

-15,54¢

-12,13¢

28,50¢

0,833

9 =

Central Bohemia

-0,77¢

1,87¢

6,93¢

8,023

10 =

Plzeň

19,32¢

19,53¢

-2,63¢

36,222

11 =
Olomouc
24,09¢
17,42¢
-0,91¢
40,601
12 =
Prague
38,26¢
16,53¢
1,33¢
56,126
13 =
Vysočina
29,09¢
31,56¢
0,36¢
61,012
14 =
South Moravia
28,50¢
32,44¢
0,36¢
61,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.